Kệ (văn học)

Kệ (tiếng Phạn: gàthà) là thể loại văn học Phật giáo, thường là thơ, tóm tắt tư tưởng của bài thuyết pháp để dạy đệ tử, còn gọi là thi kệ. Kệ có bài ngắn như câu tục ngữ, chẳng hạn câu kệ của sư Huệ Năng “Hạ hạ nhân hữu thượng thượng trí”. Có bài như thơ tuyệt cú, chẳng hạn bài Thị đệ tử của Vạn Hạnh Thiền sư, lại có bài kệ dài như trong Bồ Tát từ bi mặc nghi lự trong Trì thế vấn tật (Đôn Hoàng linh thập) gồm 48 dòng. Kệ thường dùng để ngâm tụng sau đoạn giảng kinh.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 1:49 Sáng ngày 16/04/2017