Khảo dị

Khảo dị là khảo cứu, so sánh những chỗ dặc biệt giữa các dị bản của một tác phẩm.

Khi nghiên cứu các tác phẩm văn học cổ, do sự lưu truyền nhiều dị bản nên việc khảo dị là rất cần thiết.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 2:00 Sáng ngày 16/04/2017