Kịch một màn

Kịch một màn (tiếng Anh : one – act play) là hình thức kịch thịnh hành từ nửa sau thế kỷ XIX. Đặc điểm chính của nó là ngắn gọn, chặt chẽ, tập trung hành động kịch được giới hạn trong một không gian và thời gian ngắn.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:18 Chiều ngày 24/04/2017