Ký sự

Ký sự là một thể thuộc loại hình ký nhằm ghỉ chép lại một câu chuyện, một sự kiện tương đối hoàn chỉnh.

Ký sự có quy mô tương ứng với truyện ngắn hoặc truyện vừa.

Ký sự có những đặc điểm chung với bút ký như : viết về người thật việc thật mà tác giả trực tiếp chứng kiến ; cốt truyện khống chặt chẽ như trong truyện ; sử dụng nhiều biện pháp và phương tiện biểu đạt nghệ thuật,…

Song ở ký sự, phần bộc lộ cảm nghĩ của tác giả và những yếu tố liên tưởng, nghị luận thường ít hơn ở bút ky, tuỳ bút.

Có thể nói trong các tiểu loại của ký thì ký sự gần với truyện hơn cả.

Ký sự Cao Lạng của Nguyễn Huy Tưởng, hoặc Thượng kinh ký sự (Ký sự lên kinh đô) của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là những ký sụ tiêu biểu.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:47 Chiều ngày 20/04/2017