Lai cảo

Lai cảo là bản thảo tác giả gửi đến một cơ quan xuất bản, báo chí để xuất bản.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:48 Sáng ngày 27/04/2017