Loại hình học

Loại hình học (typology)

Trong văn học so sánh, loại hình chỉ một nhóm nhà văn, một nhóm tác phẩm hoặc yếu tố (chủ để, đề tài, thể loại, nhân vật) có những đặc trưng chung nhưng xuất hiện tại các nước khác nhau. Loại hình học là ngành nghiên cứu những điểm tương đồng, những điểm khác biệt và biến đổi cùng các nguyên nhân và ý nghĩa của chúng. Loại hình học có hai phân nhánh là chủ đề họcvăn loại học.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 2:35 Chiều ngày 27/04/2017