Lớp (văn học)

Lớp là một bộ phận của hồi, kịch mà thành phần nhân vật trên sân khấu không thay đổi. Khi thành phần nhân vật thay đổi thì kịch chuyển sang lớp khác. Mỗi lớp thể hiện một diễn biến của hành động kịch. Lớp được nhận ra trong kịch cổ đại, kịch Sếch-xpia, nhưng sang kịch các thế kỷ XIX, XX, như của Sê-khốp, Go-rơ-ki, Íp-xen, Blốc thì lớp không còn là quy phạm cổ điển mà phục tùng yêu cầu của kết cấu.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 3:02 Chiều ngày 27/04/2017