Lý Thái Tông

Lý Thái Tông (1000-1054) là vị vua đời thứ hai của triều đại họ Lý. Ông là vị vua có tài trị nước, tâm lòng nhân từ.

Lý Thái Tông có dung mạo hơn người lại thông minh sắc sảo từ nhỏ nên rất được cha của mình là Lý Thái Tổ-lúc bấy giờ vẫn còn làm quan triều đại Tiền Lê. Sau khi được phong làm Đông cung Thái tử, ông được cử đi đánh giặc và lập nhiều chiến công hiển hách. Sau khi Thái tổ hoàng đế băng hà thì xảy ra Tam vương chi loạn để tranh giành ngôi vua.

ly-thai-tong

Vua Lý Thái Tông

Năm 1028, ông dẹp xong cuộc chiến này và lên ngôi vua. Đến năm 1038 thì Nùng Tồn Phúc nổi dậy làm loạn nên gọi là Loạn họ Nùng. Lý Thái Tông phải đích thân đem quân đi dẹp loạn. Năm 1053, Nùng Trí Cao bị đánh bại và bị nhà Tống giết chết. Sau này ông còn thu phục được Chiêm Thành. Ông vốn là người nhân từ nên đã ra lệnh không giết những người Chiêm Thành. Năm 1042 Lý Thái Tông cho ban hành Hình thư nhằm cải cách việc xử án. Ông mất năm 1054. Đền thờ của ông đặt tại Bắc Ninh.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:13 Chiều ngày 18/04/2016