Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt (1019-1105) là một vị quan có công lớn trong việc đánh đuổi quân Tống. Ông là tác giả của “Nam Quốc sơn hà”, tác phẩm này được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Tướng Lý Thường Kiệt

Tướng Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt làm chức thái giám, theo hầu hạ Lý Thái Tông. Lý Thường Kiệt được phong tới chức Kiểm hiệu thái bảo. Khi người Mường nổi loạn vào năm 1054, ông được vua Lý Thánh Tông giao cho nhiệm vụ đi chiến đấu. Sau này ông còn theo hoàng đế đánh chiếm Chiêm Thành.

Khi vua Lý Thánh Tông mất vào năm 1072, Lý Thường Kiệt đã hỗ trợ Thái phi Ỷ Lan buông rèm nhiếp chính chống lại Thái sư Lý Đạo Thành. Sau khi Ỷ Lan lên ngôi Thái hậu thì quyền lực của Lý Thường Kiệt cũng được củng cố rất nhiều và sau đó ông đã lập rất nhiều chiến công. Lý Thường Kiệt được phong chức Thái úy, là vị thái giám đầu tiên có nhiều đóng góp cho đất nước. Nhờ những công lao to lớn đó mà ông được mang họ của vua.

Năm 1105, Lý Thường Kiệt mất.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:17 Chiều ngày 18/04/2016