Lý Tự Trọng

Lý Tự Trọng (1914-1931), có tên thật là Lê Hữu Trọng, quê quán Hà Tĩnh.

Anh tham gia hoạt động cách mạng vào năm 10 tuổi khi được cử sang học tập tại Trung Quốc để đến năm 1926 Lý Tự Trọng trở về nước thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương. Năm 1931, anh bị bắt sau khi bắn chết viên mật thám Le Grand trong lễ kỷ niệm khởi nghĩa Yên Bái. Lý Tự Trọng nhận án tử hình khi mới 17 tuổi, điều này đã làm xuất hiện phong trào đấu tranh mạnh mẽ tại Khám Lớn – nơi anh bị bắt giam. Quan điểm của anh là con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng.

Lý Tự Trọng

Lý Tự Trọng

Nhà thờ Lý Tự Trọng được đặt tại Hà Tĩnh, tên của anh được đặt cho nhiều con đường và trường học tại Việt Nam và tên một giải thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hiện mộ của anh hùng Lý Tự Trọng vẫn chưa được xác định là ở đâu, một số thông tin thì cho rằng nó đang ở tại Công viên Lê Thị Riêng, một số khác lại cho rằng gần mộ của cố Tổng bí thư Trần Phú.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:43 Chiều ngày 29/12/2015