Miêu tả

Miêu tả (tiếng Pháp : description) là một phương pháp thuộc tu từ học cổ điển, bao gồm nhiều kiểu miêu tả hình tượng hóa, đối lập với trần thuật. Mục đích của miêu tả là khơi gợi trí tưởng tượng và tình cảm, làm cho người ta cảm động. Nó không phơi bày chân tướng, cũng không thuật câu chuyên mà dùng những lời xa đề. Người ta có thể bỏ qua các chi tiết miêu tả mà không ảnh hưởng tới việc nắm bắt câu chuyện.

Đối với các nhà văn cổ điển thì miêu tả từ thế kỷ XVIII trở về trước chỉ là những chi tiết trang sức (như tả cái khiên của A-sin). Tiểu thuyết có phong cách Ba-rốc do dặt miêu tả vào vị trí quan trọng mà làm lung lay hình thức của tiểu thuyết. Miêu tả nhấn mạnh vào đời sống vật chất và nhân tố thế tục cho nên không dùng được trong thi pháp cổ điển chủ nghĩa. Do miêu tả được vận dụng phổ biến mà tiểu thuyết và thơ ca gần gũi nhau. Tuy nhiên Xtăng-đan ghét “miêu tả vật chất’’, và H. Ban-dắc trở thành mẫu mực của mọi sự miệu tả. E. Dô-la miêu tả theo lối giao hưởng, lặp lại nhiều lần. M. Pru-xtơ miêu tả theo từng giai đoạn, nhưng cùng biến nó thành lý trí. Miêu tả phụ thuộc vào cảm quan và mô hình nhận thức của mỗi thời.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 7:55 Chiều ngày 30/04/2017