Ngạn ngữ

Ngạn ngữ (tiếng Anh : proverb)

Ngạn có nghĩa là “lời nói của người xưa”. Ngạn ngữ là những câu nói của người xưa truyền lại, bao gồm cả những câu tục ngữ của nhân dân và những câu nói có giá trị, lời đẹp ý hay của các danh nhân, các nhà hiền triết được nhân dân truyền tụng. Ví dụ “Thương người như ? thể thương thân”.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 9:36 Chiều ngày 01/05/2017