Nghiên cứu cội nguồn

Nghiên cứu cội nguồn (tiếng Anh : source study) là một phương pháp của nghiên cứu văn học, thông qua nghiên cứu cội nguồn để xác định hoặc chứng thực tính chất và ý nghĩa của văn học. Cội nguồn đây là chỉ con người, bản thảo hay sách vở có thể trở thành một nguồn trí thức. Cội nguổn chia làm cội nguồn trực tiếp và cội nguồn gián tiếp. Cội nguồn gián tiếp phải thông qua một khâu trung gian. Cội nguồn đây cũng chỉ tác phẩm văn học, quan niệm triết học hay hình thức nghệ thuật.

Phương pháp nghiên cứu này thịnh hành vào cuối thế kỷ XIX đến thế kỷ XX và đã có những công trình xuất sắc trở thành kinh điển như Thơ và kịch của T. Ê-li-ốt: cội nguồn và ý nghĩa.

Ngày nay nghiên cứu cội nguồn vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 9:08 Chiều ngày 12/05/2017