Người đọc

Người đọc (tiếng Đức : leser) là chỉ cá nhân thông qua hành vi đọc mà tham gia vào đời sống xã hội. Trong lý luận tiếp nhận, khái niệm người đọc có các nội dung sau:

1) Người đọc thực tế, tức con người cụ thể đang tiến hành việc đọc. Người đọc thực tế bao gồm người đọc thông thường và người đọc chuyên nghiệp (nhà văn, nhà phê bình, nhà nghiên cứu lịch sử văn học);

2) Người đọc trong quan niệm, là quan niệm về người đọc được rút ra từ người đọc thực tế. Người đọc quan niệm được chia làm hai loại. Người đọc với tư cách là đối tượng của ý hướng và người đọc hàm ẩn. Loại thứ nhất tồn tại trong quan niệm của tác giả khi tiến hành sáng tác, là người đọc tất yếu mà người sáng tác hướng tới để hiện thực hóa tác phẩm sao cho họ hiểu được, còn người đọc hàm ẩn là yếu tố được nhà văn thiết kế trong tác phẩm như một kẻ đóng vai người đọc.

nguoi doc

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 8:26 Chiều ngày 18/05/2017