Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ (1753-1792), hay còn được gọi là Quang Trung hoàng đế, là vị vua thứ hai triều Tây Sơn. Ông là một vị tướng xuất sắc trong lịch sử Việt Nam.

Nguyễn Huệ cùng với hai người anh em khác của mình lãnh đạo cuộc khời nghĩa Tây Sơn, là những người đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của môn võ Bình Định.

Nguyễn Huệ với tài năng thao lược của mình đã giúp tăng uy tín cho bản thân cũng như là khởi nghĩa Tây Sơn. Quân do ông chỉ huy đánh đâu thắng đó. Nguyễn Nhạc đã sai Nguyễn Huệ cầm quân tiến vào Nam để chiếm Phú Yên từ tay nhà Nguyễn. Chính chiến thắng giành được Phú Yên đã đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cầm quân của Nguyễn Huệ. Năm 1777, Nguyễn Huệ lại giành thắng lợi lớn trong trận Gia Định.

Vua Nguyễn Huệ

Vua Nguyễn Huệ

Khi Nguyễn Ánh sang Xiêm cầu viện, quân Xiêm nhanh chóng đánh chiếm các tỉnh biên giới. Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ đem quân vào Nam chiến đấu. Năm 1785, với chiến thắng vang dội của trận Rạch Gầm – Xoài Mút, quân Xiêm đã phải khiếp sợ trước sức mạnh của quân Tây Sơn. Về sau nghĩa quân Tây Sơn còn dẹp tan nhà Trịnh. Sau khi giành được giang sơn thì anh em Nguyễn Huệ lại xảy ra chiến tranh. Điều này làm cho tàn dư nhà Trịnh, nhà Nguyễn nổi dậy.

Năm 1792, Nguyễn Huệ qua đời.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:19 Chiều ngày 18/04/2016