Nhân vật tiêu cự

Nhân vật tiêu cự (tiếng Anh : focus character), khi trần thuật sử dụng góc nhìn của nhân vật thì phạm vi ý thức mà nhân vật tiêu cự ấy có được trở thành cái giới hạn mà người trần thuật muốn xác lập. Có lúc nhân vật tiêu cự không chỉ có một người mà là cả một nhóm người. U.Bút-xơ cho rằng, sự lựa chọn nhân vật tiêu cự không hề là vấn đề kỹ thuật mà còn là một vấn đề lựa chọn có nội dung đạo đức.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:05 Chiều ngày 24/05/2017