Nhân vật tính cách

Nhân vật tính cách (tiếng Nga: personaj – kharakter) là một kiểu nhân vật phức tạp được miêu tả trong tác phẩm như một nhân cách, một cá nhân có cá tính nổi bật.

Trong nhân vật tính cách, cái quan trọng không phải là những đặc điểm, thuộc tính, phẩm chất xã hội, có thể liệt kê, tính đếm theo thứ tự một hai. Linh hồn của nhân vật tính cách thể hiện chủ yếu ở tương quan giữa các thuộc tính đó với nhau, ở tương quan giữa các thuộc tính đó với môi trường, tình huống. Nhân vật tính cách vì thế, thường có những mâu thuẫn nội tại, những nghịch lý, những chuyển hóa, do đó tính cách thường có một quá trình tự phát triển khiến cho nhân vật không đồng nhất giản đơn vào chính nó.

Như vậy, nhân vật tính cách khác với nhân vật loại hình. Nếu ở nhân vật loại hình, khái niệm loại là hạt nhân của nhân vật, thì ở nhân vật tính cách hạt nhân cửa nó là cá tính.

Có thể tìm thấy những yếu tố nhân vật tính cách trong văn học cổ đại. Nhưng phải đến khi chủ nghĩa hiện thực xuất hiện, nhân vật tính cách mới hình thành rõ nét. Rất nhiều nhân vật của Sếch-xpia, Pu-skin, Ban-dắc, L. Tôn-xtôi, Đốt-xtôi-ép-xki,… có cá tính hết sức nổi bật. Ở đây, yếu tố tâm lý, khí chất có vai trò quan trọng trong cấu trúc nhân vật. Đó là những con người độc đáo, cá biệt, cụ thể.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:06 Chiều ngày 24/05/2017