Nhật ký

Nhật ký (tiếng Pháp: journal; tiếng Nga: dnevnik) là một thể loại thuộc loại hình ký.

Nhật ký là hình thức tự sự ở ngôi thứ nhất được thực hiện dưới dạng những ghi chép hằng ngày theo thứ tự ngày tháng về những sự kiện của đời sống mà tác giả hay nhân vật chính là người trực tiếp tham gia hay chứng kiến. Khác với hồi ký, nhật ký thường chỉ ghi lại những sự kiện, những cảm nghĩ “vừa mới xảy ra” chưa lâu.

Cũng giống như trong các nhật ký khác ngoài văn học (nhật ký riêng tư, nhật ký khoa học, nhật ký công tác,…), những điều ghi chép và những cảm nghĩ trong văn nhật ký văn học thường có độ chân thực, cởi mở đáng tin cậy. Song điểm khác nhau cơ bản là ở chỗ nhật ký văn học thường hướng về một chủ đề nhất định và có sự ưu tiên chú ý đến nội tâm của tác giả hoặc nhân vật trước những vấn đề, những sự kiện có ý nghĩa xã hội nhân bản rộng lớn. Về mục đích sử dụng, các loại nhật ký ngoài văn học được viết ra không nhằm để công bố rộng rãi.

Nhật ký còn là thể loại độc thoại, song lời độc thoại của tác giả hoặc nhân vật lại có thể là cuộc đối thoại ngầm với người khác về con người và cuộc đời nói chung và về chính bản thân mình nói riêng.

Trong các loại nhật ký ngoài văn học, nhật ký riêng tư gần gũi với nhật ký văn học hơn cả. Vì thế nó thường được các nhà văn sử dụng như một phương tiện biểu đạt nghệ thuật.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:19 Chiều ngày 24/05/2017