Niêm

Niêm có nghĩa đen là dính, chỉ quan hệ âm luật giữa hai “liên” (cặp câu) trong một bài thơ Đường luật. Dòng hai của liên trên niêm với dòng đầu của liên dưới khi chữ thứ nhì của hai dòng cùng theo một luật (hoặc cùng là bằng hoặc cùng là trắc).

Những dòng niêm với nhau trong một bài thơ bát cú luật Đường là:

– Dòng 1 với dòng 8 (nhất bát) ;

– Dòng 2 với dòng 3 (nhị tam) ;

– Dòng 4 với dòng 5 (tứ ngũ) ;

– Dòng 6 vứi dòng 7 (lục thất).

Khi các dòng trong một bài thơ vì đặt sai không niêm với nhau thì gọi là thất niêm (mất sự dính liền).

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:15 Chiều ngày 29/05/2017