Oskar Backlund

Oskar Backlund
Nhà thiên văn

Oskar Backlund năm 1900

Thông tin nhân vật
Sinh 28 tháng 4 năm 1846
  cờ thụy điển Thụy Điển
Mất 29 tháng 8 năm 1916 (70 tuổi)
Ngành Thiên văn học

Oskar Backlund (28/4/1846 – 29/8/1916) Nhà thiên văn Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Petecbua (từ 1883), sinh ra ở Thụy Điển, tốt nghiệp Đại học Upsal, 1872 – 1874 là trợ lý nghiên cứu Viện Thiên văn đài Pulkova, 1895 là giám đốc đài Pulkova cho đến cuối đời. Ông nghiên cứu chuyển động của sao chổi Encke, giải thích sự giảm chu kỳ chuyển động quanh Mặt Trời sau mỗi lần gặp các dòng sao băng khác nhau. Viện Hàn lâm Petecbua đã quyết định gọi sao chổi này là sao chổi Encke – Baclupd. Ông đã thu được các kết quả đầu tiên về đánh giá khối lượng của Sao Thủy và Sao Kim. Ông đã cho thành lập các trạm quan sát của đài Pulkova ở phía nam : Ođetxa (1898), Ximeiz và Nicolaiev (1908 – 1912), ông đã tham gia nhiều đoàn quan sát nhật thực. Là thành viên Hội Thiên văn Luân Đôn, viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Pari, hội viên danh dự Hội thiên văn Nga và các hội khác.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 9:47 Chiều ngày 24/04/2017