Phan Bội Châu

Phan Bội Châu (1867-1940), có tên hiệu là Sào Nam. Ông tham gia hoạt động cách mạng thời chống thực dân Pháp. Phan Bội Châu sinh ra tại Nghệ An, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh khi 6 tuổi đã học thuộc Tam tự kinh, 13 tuổi thì đậu đầu huyện.

Phan Bội Châu

Phan Bội Châu

Mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng với sự thông minh và lòng yêu nước nồng nàn, Phan Bội Châu đã tự mình kiếm sống để có tiền học thi. Bất hạnh thay, vào khoa thi năm 1897, vì vô tình mà ông bị cấm mãi mãi không được dự thi. Mãi cho đến khi vào Huế dạy học, vua Thành Thái mới đồng ý xóa án cho ông. Năm 1900, Phan Bội Châu đỗ giải nguyên trường thi Nghệ An.

Năm 1904, Phan Bội Châu cùng với 20 đồng chí khác thành lập Duy tân Hội tại Quảng Nam. Ông cũng là người đã phát động phong trào Đông Du, đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật học để về giải phóng dân tộc khỏi thực dân Pháp. Năm 1909, sau khi Nhật – Pháp bắt tay, phong trào này đi đến hồi kết.

Năm 1925, Phan Bội Châu bị Pháp bắt nhưng sau đó vấp phải sự chống đối của nhân dân nên đã thả ông ra. Sau đó ông đã an trí tại Bến Ngự (Huế) những năm cuối đời.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 12:01 Sáng ngày 30/12/2015