Phan Xích Long

Phan Xích Long (1893-1916), có tên thật là Phan Phát Sanh.

Anh học cách chế tạo những quả bom từ khi còn nhỏ. Năm 1911, anh tình cờ quen với Nguyễn Hiệp và Nguyễn Hữu Trí sau đó họ cùng nhau tham gia chiến đấu chống thực dân Pháp. Phan Xích Long tự xưng là con vua Hàm Nghi và còn tự phong mình là Hoàng Đế nhằm tuyên truyền, vận động cho cuộc kháng chiến.

Phan Xích Long

Phan Xích Long

Năm 1913, Phan Xích Long đặt bom hẹn giờ tại các căn cứ ở Sài Gòn, Chợ Lớn đồng thời cho rải truyền đơn. Tuy nhiên bị bọn thực dân Pháp phát hiện khi bom vẫn chưa nổ. Bọn chúng cho người đi truy lùng và bắt quân khởi nghĩa, Nguyễn Hữu Trí chạy thoát, Phan Xích Long thì bị bắt tại Phan Thiết và giam tại Khám Lớn. Khởi nghĩa không thành công nhưng đã có tác động mạnh đến nhiều người yêu nước khác.

Năm 1916, Phan Xích Long bị tử hình và chôn tại nghĩa địa Đất Thánh Chà. Tên của anh ngày nay được đặt cho một con đường tại Thành phố Hồ Chí Minh và những thành phố khác tại Việt Nam.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:45 Chiều ngày 29/12/2015