Phê bình văn bản

Phê bình văn bản (tiếng Anh : textual criticism) là một loại hình phê bình văn bản chủ trương bằng mọi cách khôi phục bản thảo hoặc văn bản tác phẩm đầu tiên nhằm xác lập địa vị, quyền uy cho văn bản đó.

Phê bình văn bản có bốn yêu cầu :

1) Phân tích đặc điểm của văn bản hiện có ;

2) Khôi phục văn bản bản thảo làm nền tảng cho bản in mà nay đã mất ;

3) Nghiên cứu sự lưu truyền của văn bản in ;

4) Cung cấp cho bạn đọc một văn bản đã biên tập công phu nhất.

Có quan điểm cho rằng không tồn tại cái gọi là văn bản như thế, mà duy nhất chỉ có mối quan hệ giữa các văn bản với nhau, do đó việc đi tìm văn bản duy nhất chỉ làm nghèo đi tác phẩm thực tế. Nhưng quan điểm khác lại cho rằng nếu thiếu văn bản được xác định chính xác sẽ xảy ra tình trạng văn bản được phê bình lại là văn bản in sai.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:43 Chiều ngày 05/12/2019