Phương ngôn

Phương ngôn theo nghĩa hẹp : là những câu tục ngữ được lưu hành trong một địa phương, một vùng, miền đất nhất định. Ví dụ : câu Nghệ Yên Thành, Thanh Nông Cống là câu phương ngôn của vùng Thanh – Nghệ nhằm chỉ hai huyện nhiều lúa của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Nghĩa rộng : đồng nghĩa với tục ngữ, chỉ chung toàn bộ những câu tục ngữ của nhân dân. Vì hầu hết tục ngữ trước khi được lưu truyền rộng rãi trong nước, thường là những phương ngôn theo nghĩa hẹp, là sản phẩm của một địa phương nhất định.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 12:42 Sáng ngày 05/12/2019