Quyền tác giả

Quyền tác giả (tiếng Anh : right of the author) là toàn bộ những chuẩn mực pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ gắn với việc tạo ra và sử dụng (xuất bản, biểu diễn, phát thanh, truyền hình, dựng phim, …) các tác phẩm khoa học, văn học nghệ thuật. Vấn đề quyền tác giả được đưa vào hệ thống pháp luật thể hiện việc nhà nước bảo hộ các kết quả sáng tạo trí tuệ.

Quyền tác giả bao gồm hai loại quyền : các quyền kinh tế (các quyền có mang giá trị tiền tệ và thương mại như quyền được xuất bản, được đưa tác phẩm đến công chúng, được dịch, phóng tác, chuyển thể,…) và các quyền tinh thần (quyền được làm chủ tác phẩm ; quyền được tôn trọng, không bị cắt xén trong các lần tái bản, dàn dựng sân khấu, điện ảnh, truyền hình, không bị xuyên tạc và vu cáo trong phê bình, …) Cùng với các chuẩn mực về quyền tác giả trong phạm vi quốc gia còn có những công ước nhằm điều chỉnh các vấn đề liên quan đến quyền tác giả ở phạm vi liên quốc gia.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 5:49 Chiều ngày 18/12/2019