Robert Grant Aitken

Robert Grant Aitken (31/12/1864 – 29/10/1951) Nhà thiên văn Mỹ, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (từ 1918), sinh ở California, tốt nghiệp đại học Massachusetts, 1895 bắt đầu làm việc ở đài Lick, 1930 – 1935 là giám đốc, từ 1935 là giám đốc danh dự đài này. Ông nghiên cứu sao đôi trên kính thiên văn 90 cm của đài thiên văn Lic, đã phát hiện được nhiều sao đôi, đến 1915 đã phát hiện và xác định được 3100 cặp.

Robert Grant Aitken

Robert Grant Aitken

Năm 1932 đã công bố “Tổng danh mục sao đôi mới” (ADS) (là sự tiếp tục một danh mục tương tự của s. Burnham năm 1927) có tới 17200 cặp sao đôi. Ông đã tính quỹ đạo của nhiều sao chổi, của vệ tinh thứ năm của Mộc Tinh và cả hai vệ tinh của Hỏa Tinh. 1937 – 1940, là chủ tịch Hội Thiên văn Mỹ, được giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học Pari, huy chương Hội Thiên văn Thái Bình Dương và huy chương vàng Hội Thiên văn Hoàng gia Luân Đôn.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 8:10 Chiều ngày 27/10/2016