Sáng tác ngẫu hứng

Sáng tác ngẫu hứng (tiếng Anh : improvisation) là một kiểu sáng tác đặc biệt mà tác phẩm được tạo ra một cách trực tiếp, tức thời trong quá trình biểu diễn (trong âm nhạc, nhảy múa, nghệ thuật sân khấu, kịch cương, trong văn nghệ dân gian như hát đối đáp, trong sáng tác thơ).

Nhiều sinh hoạt văn thơ, văn nghệ đòi hỏi sáng tác ngẫu hứng, chẳng hạn làm thơ liên ngâm, ra câu đối buộc phải đối ngay, hoặc ra đầu đề và ra bài thơ buộc phải làm hay họa ngay,…

Sáng tác ngẫu hứng gắn với trực giác và yếu tố sáng tác ngẫu hứng thường có trong các quá trình sáng tác thông thường. Nhiều nhà văn, nhà thơ rất giỏi sáng tác ngẫu hứng.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 12:43 Sáng ngày 08/12/2019