Song Tử (chòm sao)

Chòm Song Tử (tiếng Latinh: Gemini) là chòm sao hoàng đới dễ nhận thấy nhờ có hai sao sáng đẹp là Castor (α) và Pollus (β) ở gần nhau và ở giới hạn Bắc của chòm. Ta thấy rõ Song Tử (có dạng như hai người đứng cạnh nhau) vào đêm Đông Xuân. Cấp sao nhìn thấy của Pollus và Castor là 1,21 và 1,58. Như vậy Castor tuy là sao α nhưng kém sáng hơn Pollus (đây là một ngoại lệ). Nằm giữa chòm sao Kim Ngưu ở phía tây và một chòm sao nhỏ là Cự Giải ở phía đông.

chom sao song tu gemini

Danh sách các sao trong chòm sao Gemini

Mặt trời “diễu” qua chòm sao này trong tháng sáu Dương lịch.

Theo thần thoại Hy Lạp chòm sao mang hình ảnh hai vị anh hùng, hai anh em cùng mẹ (Leda) nhưng khác cha. Castor ứng với sao Castor và Polydeukes/Pollux ứng với sao Pollux. Castor là con của Tyndareus còn Pollux là con của Zeus, chúa tể trong tất cả mười hai vị thần trên đỉnh Olympus.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:45 Chiều ngày 09/01/2017