Tiểu Hùng

Chòm sao Tiểu Hùng hay Con Gấu Nhỏ (tiếng La Tinh: Ursa Minor) là chòm gồm bảy ngôi sao có hình dạng giống như chòm Con Gấu Lớn, có một ngôi sao được gọi là sao Bắc Cực vì sao này ở rất gần thiên cực Bắc (dưới một độ).

Chòm sao này có diện tích 256 độ vuông.

chom sao tieu hung

Danh sách các sao trong chòm sao Ursa Minor

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 3:21 Chiều ngày 09/01/2017