Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo (1228-1300), có tên thật là Trần Quốc Tuấn, là nhà chính trị tài ba của Việt Nam dưới triều nhà Trần. Ông là anh hùng của dân tộc Việt Nam không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được nước ngoài đánh giá rất cao về khả năng cầm binh cũng như đạo đức, lối sống. Trần Hưng Đạo đã đánh tan ba lần quân xâm lược Mông-Nguyên, ghi danh vào lịch sử thế giới.

Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo có diện mạo, khí phách khác người, lại được các bậc anh tài dạy dỗ nên đã sớm là nhân tài của đất nước. Năm 1289 ông được phong làm Hưng Đạo đại vương. Đến năm 1300 thì ông mất tại Vạn kiếp sau cơn bệnh nặng. Ông được nhân dân kính trọng không chỉ vì công lao hiển hách của mình mà còn nể phục vì sự khoan dung, độ lượng, biết vì lợi ích dân tộc mà gạt bỏ hiềm khích riêng; luôn tìm những người tài giỏi phụng sự đất nước, giữ gìn sự trung thành với Hoàng đế, với quốc gia.

Những tác phẩm để đời của Trần Hưng Đạo như Binh gia diệu lý yếu lược, Dụ chư tỳ tướng hịch văn và Vạn Kiếp tông bí truyền thư.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:49 Chiều ngày 17/01/2016