William Wallace Campbell

William Wallace Campbell
Nhà thiên văn

William Wallace Campbell

Thông tin nhân vật
Sinh 11 tháng 4 năm 1862
  Hancock, Ohio, cờ hoa kỳ Hoa Kỳ
Mất 14 tháng 6 năm 1938
Công tác Đại học Michigan (1888 – 1891)
Đài Lick (1891 – 1930)
Hiệu trưởng Đại học tổng hợp California  (1923 – 1930)

William Wallace Campbell (11/4/1862 – 14/6/1938) Nhà thiên văn Mỹ, viện sĩ, chủ tịch Viện Hàn lâm Quốc gia (1931 – 1935). Sinh ở Quận Hancock, Ohio, Hoa Kỳ, tốt nghiệp Đại học tổng hợp Michigan, 1888 – 1891 dạy thiên văn ở Đại học Michigan, 1891 – 1930 làm việc ở đài Lick, từ 1901 là giám đốc đài này, 1923 – 1930 là hiệu trưởng Đại học tổng hợp California. Ông nghiên cứu quang phổ các sao, nghiên cứu chi tiết sao mới trong chòm Ngự Phu (1892). Đóng góp to lớn của Campbell là tổ chức thực hiện ở đài Lick một chương trình quan sát vận tốc tia các sao nhằm xác định chuyển động của Mặt Trời giữa các sao, kết quả còn tìm được nhiều sao đôi quang phổ. Quan sát quang phổ Sao Hỏa khi xung đối năm 1894 ông thấy khí quyển Sao Hỏa có rất ít oxy và hơi nước. Ông lãnh đạo đoàn của đài Lick quan sát nhật thực ở Ân Độ (1898), Tây Ban Nha (1905), đảo Flint gần Taiti (1908), Ucraina (Kiev 1914), Australia (1922), Mỹ (1900, 1918), Mexico (1923). 1922 – 1925 là chủ tịch Hội thiên văn Quốc tế. Ông được tặng các huy chương của các Viện Hàn lâm Pháp, Mỹ, của các Hội thiên văn Hoàng gia Luân Đôn, Thái Bình Dương. Viện sĩ nhiều Viện Hàn lâm, viện sĩ thông tấn. Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ (từ 1924).

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 7:47 Chiều ngày 24/04/2017