588 Achilles

Achilles (hay Achilleus) là tiểu hành tinh được nhà thiên văn người Heidelberg, Đức là Max Wolf phát hiện ngày 22 tháng 2, 1906 ở ngay trên quỹ đạo của Sao Mộc (Mộc tinh) cùng với 2 tiểu hành tinh khác là Agamemnon và Hector, cách hành tinh này 60° (đúng vị trí mà J. Lagrange đã tiên đoán qua giải bài toán cân bằng bền của hệ ba vật (Mặt Trời, Sao Mộc và một thiên thể khác).

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:48 Chiều ngày 01/12/2016