Bản gốc

Văn bản tác phẩm từ đố người ta tiến hành sao chép hoặc phiên âm, phiên dịch.

Khi công bố các văn bản sao, bản phiên âm, phiền dịch, cần thiết phải nói rõ bản gốc của nó.

Xem thêm

Chuyên mục: Văn hóa và .Văn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 3:54 Chiều ngày 14/09/2016