Đền Hùng

Đền Hùng là tên gọi chung cho quần thể đền chùa thờ phụng các Vua Hùng và tôn thất của nhà vua nằm từ chân núi đến đỉnh ngọn núi Nghĩa Lĩnh thuộc địa phận xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo sử sách thì đây là nơi người con trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ lên làm vua lấy hiệu Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang.

Đền Hùng

Đền Hùng

Quần thể kiến trúc này được bắt đầu được xây dựng từ thời vua Đinh Tiên Hoàng đến thời Hậu Lê vào thế kỷ 15. Bộ Văn hóa thông tin đã xếp hạng Đền Hùng là khu di tích đặc biệt của quốc gia vào năm 1962. Đến tháng 12/2012, Đền Hùng được UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tính độc đáo của quần thể này chính là thờ Quốc tổ, một hiện tượng văn hóa không phải dân tộc nào cũng có. Hằng năm, cứ vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, lễ hội Đền Hùng được tổ chức nơi đây và người dân cả nước lại nô nức kéo về để thăm viếng.

den-hung-2

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:42 Chiều ngày 22/07/2016