Jacques Derrida

Jacques Derrida
Nhà triết học

Jacques Derrida

Thông tin nhân vật
Sinh 15 tháng 7 năm 1930
  El Biar, Algérie thuộc Pháp
Mất 9 tháng 10 năm 2004 (74 tuổi)
  Paris, cờ pháp Pháp
Thời đại Triết học thế kỷ 20
Trường phái Triết học lục địa

Jacques Derrida (15 tháng 7 năm 1930 – 9 tháng 10 năm 2004) sinh tại El Biar, Algérie thuộc Pháp, ông là nhà triết học người Pháp. Ông đã phát triển lý thuyết phê phán được biết đến là giải cấu trúc (déconstruction), các tác phẩm của ông được gọi là hậu cấu trúc luận và có gắn với triết học hậu hiện đại.

Jacques Derrida xuất bản tổng cộng 40 cuốn sách và rất nhiều bài luận cùng những phát ngôn công luận. Những tác phẩm của Derrida đều có ảnh hưởng lớn tới nhân loại, đặc biệt trong các lĩnh vực nhân chủng học, xã hội học, luật học, ký hiệu học, lý thuyết văn học và những nghiên cứu về văn hóa nói chung. Ông có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Âu đại lục, Nam Mỹ và những quốc gia có triết học lục địa phổ biến. Derrida là nhân vật được bàn luận nhiều trong bản thể luận, nhận thức luận, đạo đức học, mỹ học, thông diễn học và triết học ngôn ngữ.

Các tác phẩm của ông cũng được xem có sức ảnh hưởng tới kiến trúc, âm nhạc, nghệ thuật đồ nhựa và phê bình nghệ thuật. Về cuối đời, Derrida thường xuyên bàn luận những chủ đề về chính trị và đạo đức, các tác phẩm của ông có ảnh hưởng tới rất nhiều nhà hoạt động và các phong trào chính trị.

Tầm ảnh hưởng rộng lớn khiến Derrida trở thành một nhân vật văn hóa nổi tiếng, trong khi đó ông cũng là nhân vật gây tranh cãi bởi cách tiếp cận triết học và độ khó của các tác phẩm của mình.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 3:57 Chiều ngày 24/04/2017