Lê Đại Hành

Lê Đại Hành (941-1005) là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê. Ông là một trong 14 anh hùng dân tộc của Việt Nam.

Lê Đại Hành là người có công lớn trong việc đánh đuổi quân Tống ở phương Bắc và quân Chiêm ở phương Nam. Cha mẹ ông mất sớm nên một viên quan họ Lê đã nhận nuôi ông. Với khí phách, diện mạo hơn người, ông rất mực được cha nuôi yêu thương. Nhờ ý chí lớn, ông được vua Đinh Tiên Hoàng tin tưởng giao cho 1 nghìn quân sĩ để quản lý. Sau khi Đinh Tiên Hoàng mất vào năm 979, Lê Đại Hành nhiếp chính cho vua. Năm 980, nhà Tống đem quân xâm lược nước Đại Cồ Việt. Lê Đại Hành được quần thần tin tưởng thỉnh xin thái hậu phong lên làm vua. Sau khi dẹp tan quân Tống, ông cho ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp và thủ công nghiệp. Ông còn là vị vua đầu tiên mở ra Lễ tịch điền, đào sông và nó đã trở thành phương châm hoạt động cho các triều đại sau này. Lê Đại Hành còn nổi tiếng là người có chính sách ngoại giao mềm mỏng, khéo léo.

le-dai-hanh

Vua Lê Đại Hành

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:18 Sáng ngày 28/04/2016