Sài Gòn

Sài Gòn là tên gọi cũ của Thành phố Hồ Chí Minh trước 1976, ngày nay người ta cũng thường gọi thành phố này là Sài Gòn. Người dân thành phố thì quy định rằng Quận 1 và 3 thì được gọi là Sài Gòn.

Sài Gòn Xưa

Sài Gòn Xưa

Người ở khắp nơi đổ về thành phố thì người ta gọi là lên Sài Gòn lập nghiệp.

Những bài hát về Sài Gòn

  • Em còn nhớ hay em đã quên
  • Thành phố trẻ
  • Thành phố tình yêu và nỗi nhớ
  • Góc phố dịu dàng
  • Thành phố mười mùa hoa
  • Sài Gòn đẹp lắm
  • Sài gòn cô tiên năm 2000
  • Nắng Sài Gòn
  1. Sài Gòn café sữa đá

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 2:33 Chiều ngày 28/01/2016