Bản sao

Bản sao là văn bản tác phẩm có được bằng cách sao chép lại (chép tay, đánh máy hoặc photocopy) từ một văn bản có trước của tác phẩm.

Mục lục

[Ẩn]

Xem thêm

 

 

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:07 Chiều ngày 14/09/2016