Bình Thắng, Bù Gia Mập

Bình Thắng

Xã Bình Thắng, Bù Gia Mập

Địa lý
Diện tích 97 km²
Dân số (1999) 8043 người
Mật độ 83 người/km²
Hành chính
Quốc gia cờ việt nam Việt Nam
Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Gia Mập
Thành lập 1980

Bình Thắng là một xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được thành lập năm 1980, có diện tích 97 km², dân số năm 1999 là 8043 người, mật độ dân số đạt 83 người/km².

Bình Thắng là xã được chọn thí điểm triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Tuy vẫn còn thời gian để chính quyền và nhân dân hoàn thành các tiêu chí tiến tới đích. Thế nhưng vấn đề khó khăn nhất hiện nay của xã là thiếu quỹ đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng và nguồn vốn làm đường giao thông.

Đơn vị hành chính thuộc huyện Bù Gia Mập
Bình Thắng, Bù Gia Mập, Đa Kia, Đắk Ơ, Đức Hạnh, Phú Nghĩa (huyện lỵ tạm thời), Phú Văn, Phước Minh.

 

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 1:03 Sáng ngày 23/04/2017