Bù Gia Mập (xã)

Bù Gia Mập

Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

Địa lý
Diện tích 23,3 km²
Dân số (2009) 3704 người
Mật độ 159 người/km²
Hành chính
Quốc gia cờ việt nam Việt Nam
Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Gia Mập
Thành lập 2009[1]

Bù Gia Mập là một xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được thành lập năm 2009, có diện tích 23,3 km², dân số năm 2009 là 3704 người, mật độ dân số đạt 159 người/km².

Đăng ký xã Bù Gia Mập xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực lâm nghiệp

Ngày 10/9/2013, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có văn bản chính thức gửi Tổng cục Lâm nghiệp, chọn xã Bù Gia Mập huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước làm xã thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Việc chọn xã Bù Gia Mập thí điểm xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lâm nghiệp vào sản xuất để phục hồi rừng tự nhiên, xây dựng các mô hình rừng trồng năng suất cao, chất lượng tốt theo hướng kinh doanh gỗ lớn nhằm nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả trồng rừng.

Đơn vị hành chính thuộc huyện Bù Gia Mập
Bình Thắng, Bù Gia Mập, Đa Kia, Đắk Ơ, Đức Hạnh, Phú Nghĩa (huyện lỵ tạm thời), Phú Văn, Phước Minh.

 

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 12:52 Sáng ngày 23/04/2017