Đa Kia

Đa Kia

Ủy ban nhân dân xã Đakia huyện Bù Gia Mập

Địa lý
Diện tích 72,02 km²
Dân số (2008) 8905 người
Mật độ 124 người/km²
Hành chính
Quốc gia cờ việt nam Việt Nam
Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Gia Mập
Thành lập 2008

Đa Kia là một xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được thành lập năm 2008. Xã Đa Kia có diện tích 72,02 km², dân số năm 2008 là 8905 người, mật độ dân số đạt 124 người/km².

Mục lục

[Ẩn]

Chú thích

  1. Năm 2008 thành lập xã Phước Minh thuộc huyện Phước Long trên cơ sở điều chỉnh 6.532,71 ha diện tích tự nhiên và 7.430 nhân khẩu của xã Đa Kia (theo nghị định số 22/2008/NĐ-CP).
Đơn vị hành chính thuộc huyện Bù Gia Mập
Bình Thắng, Bù Gia Mập, Đa Kia, Đắk Ơ, Đức Hạnh, Phú Nghĩa (huyện lỵ tạm thời), Phú Văn, Phước Minh.

 

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 1:40 Sáng ngày 23/04/2017