Tác giả văn học

Tác giả văn học (tác gia, tiếng Anh: author ; tiếng pháp : auteur) Nhìn bề ngoài, tác giả là những người làm ra văn bản ngôn từ : bài thơ, bài văn, bài báo, tác phẩm văn học. Về thực chất, tác giả văn học là người làm ra cái mới, người sáng tạo ra các giá trị văn học mới. Sự bắt chước, mô phỏng, theo đuôi thời thượng hoặc sáng tác không có bản sắc, không làm nên tác giả văn học đích thực.

Xét về mặt xã hội, tác giả văn học là người có ý kiến riêng về đời sống và thời cuộc. Đó là người phát biểu một tư tưởng mới, quan niệm mới, một cách hiểu mới về các hiện tượng đời sống, bày tỏ một lập trường xã hội và công dân nhất định. Xét về đặc trưng, tác giả văn học là người xây dựng thành công các hình tượng nghệ thuật độc đáo, sống động, có khả năng tồn tại được trong sự cảm thích thú của người đọc. Về mặt nghề nghiệp, tác giả văn học là người xây dựng được một ngôn ngữ nghệ thuật mới, có phong cách, giọng điệu riêng, có bộ mặt riêng trong thể loại, có hệ thống hình ảnh biểu tượng đặc trưng riêng.

Tác giả văn học được nhận ra trong bối cảnh của quá trình văn học , là người có được bản sắc riêng trong vô vàn mối ảnh hưởng. Chỉ những người có nhân cách, tài năng và có ý thức rõ rệt về thì mới có thể trở thành tác giả của các sáng tác bất hủ. Người xưa gọi chung những người viết văn là tác gia, gọi những người sành văn là văn chương gia, gọi những người có văn chương giúp đời là đại gia (theo ý kiến của Ngô Thì Nhậm).

Tác giả văn học có tầm cỡ khác nhau trong lịch sử văn học. Những tác giả văn học mà sáng tác mở ra một thời đại văn học, có tác dụng làm khuôn thước, có ảnh hưởng lớn đối với nhân loại thì gọi là văn hào, thi hào, nhà văn vĩ đại như Sếch-xpia, Huy-gô, Ban-dắc, Pu-skin, L. Tôn-xtôi, Đỗ Phủ, Nguyễn Du, Lỗ Tấn,… Những tác giả văn học có ảnh hưởng lớn trong văn học dân tộc, hoặc từng giai đoạn của văn học dân tộc là nhà văn lớn. Xét theo thể loại của sáng tác, tác giả văn học có thể được gọi là nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch.

Khái niệm tác giả văn học rộng hơn khái niệm “nhà văn”. Quần chúng nhân dân là tác giả của văn học dân gian nhưng nhà văn là người sáng tác văn học chuyên nghiệp.

 

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 1:50 Sáng ngày 30/12/2019