Văn phong

Văn phong (tiếng Anh: style ; literary idiolect) theo nghĩa rộng là lề thói viết văn, mang tính chất trung tính. Có thể nói tới một “văn phong luộm thuộm” hoặc “văn phong chặt chẽ, súc tích”, “văn phong bóng bẩy” hoặc “chỉnh đốn văn phong”.

Nghĩa hẹp là phong độ viết văn, chỉ một cách thức viết văn thể hiện được tác phong của con người. Chẳng hạn nói : Cố gắng học tập văn phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa này, văn phong có khác với bút phápphong cách.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 1:15 Sáng ngày 16/01/2020