Thơ Đường

Thơ Đường là khái niệm khá co dãn, có khi chỉ tất cả các bài thơ được sáng tác vào đời Đường ở Trung Quốc (bất kể thuộc thể thơ nào) , có khi lại chỉ tất cả các bài thơ làm theo thể Đường luật (bất kể được sáng tác vào lúc nào, ở Trung Quốc hay ở Việt Nam).

Cách dùng sau chỉ là theo tập quán.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:52 Chiều ngày 13/01/2020