Alphonse

Alphonse là tên vòng núi trên Mặt Trăng đã phun lửa ngày 3 tháng 11 năm 1958 và lại phun vào năm 1959. Là một núi lửa hoạt động được quan sát duy nhất trên vệ tinh tự nhiên này của Trái Đất.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 7:31 Chiều ngày 04/11/2016